Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span>

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-06-22 11:29:00, przez Mieskaniec Chrusty
Witam.
Proszę o informacje na jakim etapie jest projektowanie chodnika w miejscowości Chrusty oraz czy istnieje możliwość wglądu w ten projekt. Dziękuję.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-06-23 10:44:56
W dniu 20.03.2017 r. Gmina Zagnańsk ogłosiła postępowanie na wykonanie „Projektu budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej nr 0299 T w miejscowości Chrusty”. Do końca terminu składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na powyższe w dniu 29 marca 2017 r. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.) unieważnił postępowanie i w dniu 31.03.2017 r. ponownie ogłosił postępowanie na wyłonienie wykonawcy na przedmiotowe zadanie. Po raz kolejny do końca terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, której cena za powyższe zadanie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania w ramach niniejszego zamówienia. Z uwagi na powyższe w dniu 20 kwietnia 2017 r. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.) unieważnił postępowanie.
W dniu 28 kwietnia 2017 r. Zamawiający czyli Gmina Zagnańsk po raz trzeci ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące wykonania projektu budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej nr 0299 T w msc. Chrusty. Do końca terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-03 06:22:05, przez Mieszkaniec wsi Kołomań
Panie Wójcie kiedy wreszcie zostanie wykonana druga część kanalizacji wsi Kołomań? Proszę o konkretną odpowiedź bez zwodzenia i kluczenia,
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-06-07 07:33:15
Odpowiadając konkretnie jednym zdaniem bez zwodzenia i kluczenia to odpowiedź powinna brzmieć tak: „Druga część kanalizacji wsi Kołomań zostanie zrealizowana wtedy kiedy Rada Gminy Zagnańsk podejmie stosowną uchwałę i to zadanie znajdzie się w budżecie Gminy Zagnańsk do realizacji” – przypomnę, iż wójt jako władza wykonawcza w gminie, wykonuje zadania które poprzez głosowanie określają radni.

Odpowiedź jednak nie jest taka prosta. Drugi etap kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołomań ujęty został we wniosku o dofinansowanie, który złożyliśmy w ramach przynależności do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Zakres do realizacji obejmuje również inne zadania z gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zagnańsk na łączną kwotę ok. 10 mln zł. Wniosek o dofinansowanie przygotowany został przez Gminę Zagnańsk i złożony za pośrednictwem ZGGŚ w dniu 20 marca 2017 r. Obecnie oczekujemy na informację na temat decyzji o przyznaniu środków, która powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy.
Powyższa informacja (w przypadku pozytywnej oceny) pozwoli dokładnie określić harmonogram realizacji inwestycji w miejscowości Kołomań. Nie bez znaczenia jest również informacja o przyznanych już Gminie Zagnańsk w ramach odrębnego projektu środków z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji we wsiach: Długojów i Szałas z przewidzianym włączeniem do jeszcze niezrealizowanej pompowni w miejscowości Kołomań.
Uwzględniając wymienione zależności oraz potrzebę realizacji odbiornika jakim będzie w/w przepompownia całość prac obejmujących miejscowości: Kołomań, Długojów i Szałas w zakresie sieci głównych winna zostać wykonana w obecnym okresie programowania Unii Europejskiej.
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-20 13:18:24, przez Jan Moćko
Panie Wójcie, chciałem zapytać jak wygląda Gmina Zagnańsk w porównaniu z innymi gminami naszego województwa w wysokości stawek za odprowadzanie śmieci od mieszkańców?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-20 14:39:20
Stawki opłat w Gminie Zagnańsk od kilku lat pozostają na niezmienionym poziomie tj. 4 zł od osoby za odpady segregowane, 8 zł od osoby za opady niesegregowane.
Stawka ta nie jest wygórowana, ponieważ z ogólnodostępnych informacji zamieszczonych na stronach innych samorządów wynika, że gminy województwa świętokrzyskiego mają wyższe stawki.
Wysokość opłat za odpady w województwie świętokrzyskim dostępna jest w większości na stronach internetowych poszczególnych samorządów gminnych.
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-03 22:12:27, przez Gustaw Szcześniak
Witam. Szanowny Panie Wójcie czy w 2017r jest przewidziany remont drogi Gruszka - Jaworze?
Pozdrawiam Gustaw Szcześniak
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-06 13:38:00
Nawiązując do Pana pytania uprzejmie informuję, że Gmina Zagnańsk w swoim budżecie na 2017 rok zabezpieczyła kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0297T Jaworze – Gruszka w wysokości 1 510 000,00 zł.
W ramach inwestycji przewidziano do realizacji budowę chodnika, położenie nowej nawierzchni na całej długości projektowanego odcinka tj. 2 930 mb, przebudowę infrastruktury wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i elektrycznej oraz zaplanowano rozwiązanie kwestii odwodnienia. Zatem jak widać zaplanowane do realizacji zadanie jest dużym przedsięwzięciem i jego realizacja uzależniona jest również od pozyskania środków zewnętrznych przez Powiat Kielecki.
Starostwo Powiatowe złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia do rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Gmina Zagnańsk wyasygnowała ponad 1,5 mln zł na gminny wkład własny, a obecnie czekamy na informację ze strony Wojewody Świętokrzyskiej o możliwości wsparcia w/w zadania.
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-30 16:01:52, przez Mieszkaniec
Dzień dobry,
Mam ogromną prośbę, czy można by zaktualizować rozkłady naszych busów na trasie Zagnańsk - Samsonów? Chodzi o to że na stronie są inne godziny niż na przystankach w Kielcach,
Generalnie jest niezły chaos z tym, może któryś z urzędników zadzwonił by do tych 2-3 firm i poprosił o aktualny i w miarę czytelny, naprawdę nie jest to dużo pracy a ułatwi życie mieszkańców, w tym moje bo korzystam,
Pozdrawiam Serdecznie
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-01 09:38:58
Na stronie Gminy Zagnańsk znajdują się aktualne rozkłady jazdy 13 przewoźników. Na przystankach autobusowych na terenie Gminy Zagnańsk rozkłady jazdy zamieszczają przewoźnicy świadczący usługi na danej trasie.
Na terenie miasta Kielce zarządzającym przystankami jest Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, który zamieszcza rozkłady jazdy przewoźników realizujących przewóz osób na danej trasie.
W związku z otrzymaną od Pana informacją, że na przystankach w Kielcach są błędne rozkłady jazdy na trasie Kielce – Umer w rozmowie tel. z pracownikiem ZTM Kielce odpowiedzialnym za umieszczanie rozkładów na przystankach ustaliłem, że w ciągu najbliższych dni zostaną zamieszczone aktualne rozkłady jazdy.
Bardzo dziękuję za przekazaną informację.
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-24 10:20:00, przez Artur Wieliński
Szanowny Panie Wójcie,
mieszkam w miejscowości Umer Zarzecze i mam wrażenie, że jest to ta część gminy całkowicie zaniedbana przez gminę: brak kanalizacji, chodników, drogi dojazdowej, autobusu szkolnego, komunikacji miejskiej. O planach w tym kierunku mówi się już kilka lat i nic w tym kierunku się nie zmienia. W mediach czytamy jak to gmina zakupiła nowy samochód, wyremontowała jakieś chodniki, drogi. A gdzie w tym wszystkim jesteśmy my mieszkańcy Zarzecza. Co dla nas zostało zrobione? - NIC
Od listopada 2016 roku proszę o utwardzenie jedynej drogi dojazdowej wzdłuż wiatraków, na co mi pan kierownik rzuca puste obietnice jutro-pojutrze przywieziemy, utwardzimy.
Nasze dzieci wracając do domu brną w błocie, w ciemnościach. Droga przez drewniany zawalający się mostek jest koszmarem, zbiegowisko różnych ciemnych typów. W wysokiej trawie lęgnie się coraz więcej żmij a w okolicy jest dużo małych dzieci.
Proszę o informację co Gmina Zagnańsk ma zamiar w tym kierunku zrobić? Tylko proszę nie pisać o projektach, ile to kosztuje, bo to słyszymy na każdym zebraniu od kilku lat, tylko konkretny plan działań.
Z poważaniem,
mieszkaniec Umer Zarzecze
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-25 10:15:05
Odnosząc się do kwestii utwardzenia drogi wyjaśniam, iż droga wzdłuż wiatraków jest drogą powiatową nr 0295T, która rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 750, biegnie wzdłuż granicy Gminy Zagnańsk do drogi gminnej nr 400016T Umer – Zarzecze, a następnie skręca w lewo w stronę drogi powiatowej nr 0294T biegnącej przez Umer do Ćmińska. Droga ta w całości położona jest na terenie Gminy Miedziana Góra.
Za jej utrzymanie odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.

Przedmiotowy mostek zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 0295T relacji od drogi wojewódzkiej nr 750 do drogi powiatowej nr 0295T w miejscowości Światełek w odległości około 250 m od granicy Gminy Zagnańsk. Za jego utrzymanie odpowiedzialny jest również Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.

Gmina Zagnańsk jako zarządca drogi gminnej nr 400016T przez wieś Umer-Zarzecze, którą utrzymuje w miarę potrzeb i dostępności środków. Uzupełniane są głównie ubytki kruszywem, wykaszane pobocza oraz usuwane krzewy.
Natomiast w kwestii dotyczącej drugiej części pytania nadmieniam, że proces inwestycyjny poprzedzony jest opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem środków zewnętrznych. Koszt opracowania projektu wyniósł 78.080,00 zł, a koszt wykupu gruntów pod planowaną drogę do uregulowania przez Gminę Zagnańsk wynosi 327.111,00 zł. Dotychczas zostało wypłacone ponad 195.000,00 zł, pozostała kwota jest zabezpieczona do wypłaty w budżecie Gminy Zagnańsk na 2017 rok.

Podstawą do określenia terminu budowy drogi jest wykonanie w pierwszej kolejności sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej. Od początku mojej pierwszej kadencji starałem się aby kanalizacja sanitarna w miejscowości Umer-Zarzecze była wykonana w ramach Projektu: ,,Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej’’, którego inwestorem była Spółka „Wodociągi Kieleckie”. Niestety miejscowość Umer-Zarzecze nie została wpisana do w/w Projektu i był to błąd, który został popełniony przed rokiem 2010 czyli zanim zostałem wójtem.
Obecnie w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, do którego przynależy m.in. Gmina Zagnańsk przygotowany jest wniosek o dofinansowanie (na dokończenie kanalizacji na terenie naszej Gminy w tym również w miejscowości Umer-Zarzecze) z terminem naboru do 16 lutego 2017 roku.
Reasumując, w przypadku uzyskania dofinansowania w pierwszej kolejności zostanie wykonana kanalizacja sanitarna, po której dopiero będzie możliwe określenie terminu budowy drogi.
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-09 18:35:56, przez Marek M.
Witam.
W budżecie UG Zagnańsk na 2017 r. jest zapis dotyczący projektowania chodnika w miejscowości Chrusty.Proszę o informacje kiedy jest planowana budowa chodnika i czy obejmie również modernizację drogi w miejscowości -Chrusty od skrzyżowania drogi nr 750 do ul. Przemysłowej.
Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-11 16:16:10
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że droga w Chrustach jest drogą powiatową.
Rada Gminy Zagnańsk podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie opracowania projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w miejscowości Chrusty. Zakres przebudowy jaki należy uwzględnić w dokumentacji projektowej zostanie dopiero określony przez projektanta w porozumieniu z zarządcą drogi czyli Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach. Od skali inwestycji oraz możliwości Starostwa Powiatowego i decyzji radnych Powiatu Kieleckiego uzależniony będzie termin realizacji całego zadania lub ewentualnego jego podziału na części. Na obecnym etapie nie można precyzyjnie określić terminu realizacji, będzie on również zależał od możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Natomiast wyraźnie należy podkreślić, iż Gmina Zagnańsk zrobiła pierwszy krok jakim jest opracowanie projektu technicznego budowlanego.
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-04 19:54:48, przez Hubert Kamusiński
Szanowny Panie Wójcie,

Proszę o udzielenie informacji na temat terminu rozpoczęcia budowy chodnika w miejscowości Tumlin-Osowa ul. Sosnowa.
Ze względu na przewlekłość sprawy proszę o szczegółowe informacje dotycząca podjętych dotychczas działań w tej sprawie, oraz terminów planowanych czynności i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Z poważaniem
Hubert Kamusiński
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-05 07:21:40
Uprzejmie informuję, że Gmina Zagnańsk wspólnie z Województwem Świętokrzyskim oraz Gminą Miedziana Góra planuje budowę ciągu pieszo- rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 750. Inwestycja przebiegać będzie przez całą gminę na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 750 z drogą Nr S7 w miejscowości Lekomin do skrzyżowania drogi Nr 750 z drogą Nr 74 w miejscowości Ćmińsk, a więc również wzdłuż ul. Sosnowej w miejscowości Tumlin-Osowa. Inwestorem zadania będzie Województwo Świętokrzyskie, w imieniu którego zakres realizować będzie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Odpowiadając na pytanie kto jest odpowiedzialnym za budowę chodnika należy wskazać, iż jest to zarządca drogi czyli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
W dniu 30 listopada 2016 r. na sesji Rady Gminy Zagnańsk została podjęta Uchwała Nr 73/VII/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919”. Gmina Zagnańsk przekazała na ten cel 262.582,03 zł. Ponieważ jest to bardzo duży zakres, obejmujący dwie gminy (Zagnańsk i Miedzianą Górę) procedura projektowa może trwać kilkanaście miesięcy, a z uwagi na bardzo wysokie koszty zarówno opracowania dokumentacji projektowej, a później budowy chodnika i ścieżki rowerowej realizacja będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania na budowę przedmiotowej inwestycji, która szacowana jest na ok. 11.000.000,00 zł.
Reasumując, ustalenia dotyczące możliwości budowy ciągu pieszo-rowerowego zamiast tylko chodnika z przyczyn oczywistych tj. uniknięcia ewentualnej kolizji (chodnika ze ścieżką) wymusiły korektę rzeczową, terminową oraz finansową realizacji takiego przedsięwzięcia. Ze względu na skalę inwestycji oraz szereg opracowań i formalności niezbędnych do wykonania przez inne podmioty precyzyjny termin realizacji zadania jest trudny do określenia, a to pytanie należy skierować do odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na tej drodze czyli zarządcy, którym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-29 11:34:00, przez pan
Mam pytanie odnośnie programu ˝Mieszkanie Plus˝ czy gmina ma zamiar przeznaczyć jakieś tereny? Czy w naszej gminie powstaną takie osiedla? Kiedy będzie taka informacja?
No i najważniejsze kiedy będzie można składać wnioski?

Czekam na odp
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-01 21:04:14
Gmina nie posiada niezbudowanej nieruchomości odpowiadającej wymogom programu „Mieszkanie Plus”, które mogłaby przekazać w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację tegoż programu. Mając jednak świadomość jak ważny jest to problem zwróciłem się pismem z dnia 20 października 2016 r. do wszystkich mieszkańców sołectwa Długojów o wyrażenie zgody w formie uchwały zebrania wiejskiego na przekazanie działki nr 143 w raz z budynkiem po byłej szkole na realizację mieszkań w ramach Narodowego Programu „Mieszkanie Plus”. Działka nr 143 i budynek po byłej szkole w obrębie geodezyjnym Długojów to obecnie jedyny pusty i od lat niezagospodarowany obiekt, który stanowi mienie gminne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aby przekazać taką nieruchomość np. pod potrzeby programu „Mieszkanie Plus” wymagana jest zgoda mieszkańców w formie uchwały zebrania wiejskiego. Takiej wymaganej prawem zgody od mieszkańców nie otrzymałem dlatego pismem znak N.6870.14.2016.NGW poinformowałem Panią Agatę Wojtyszek Wojewodę Świętokrzyską, iż Gmina Zagnańsk nie posiada nieruchomości, które mogłaby przekazać w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację ww. programu.
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-22 20:38:26, przez Tomasz Sz
Witam jak mogę skłonić sąsiada do usunięcia drzew przy granicy które strasznie stwarzają zagrożenie jak również zatykają mi ciągle rynny gdyż są to modrzewie które zrzucają igły .Dziekuje Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-01 21:03:54
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku, w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia. Jest to ogromna zmiana, która z pewnością stanowi znaczne ułatwienie dla osób planujących dokonanie wycinki drzew lub krzewów na terenie swojej nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego – „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Jeżeli właściciel nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością, na której rośnie drzewo uważa, że z powodu złego stanu fito-sanitarnego, zagraża ono bezpieczeństwu dla zdrowia i życia mieszkańców oraz mienia w istniejących obiektach budowlanych, może wystąpić z powództwa cywilnego do właściwego dla miejsca zamieszkania Sądu, w celu przymuszenia właściciela nieruchomości do usunięcia tego drzewa.
Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję, że właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy organem jest Sąd Rejonowy w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-21 14:15:36, przez Mariusz M.
Czy gmina kontroluje i zna problem z nielegalnym wylewaniem ścieków :Małe Chrusty na wysokości posesji nr 113 i miejscowość- Ścięgna- 100 m od skrzyżowania z Chrustami.Po co była budowana kanalizacja skoro mieszkańcy i tak wylewając nieczystości do rowu?Jakie działania podejmie gmina aby wyeliminować ten proceder.Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-12-22 07:00:16
Gmina Zagnańsk kontroluje na każdorazowy sygnał od Mieszkańców oraz na podstawie swoich obserwacji i spostrzeżeń posesje gdzie pojawiają się sygnały świadczące o nielegalnym wylewaniu ścieków. Na podstawie zgłoszonego przez Pana sygnału będą podjęte działania kontrolne zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-18 21:42:45, przez Paweł Stachura
Czy władze gminy kontrolują częstotliwość wywożenia nieczystości ciekłych z bezodpływowych zbiorników.
Mam problem ze sprzedaniem działki w centrum Zagnańska z powodu zapachu wylewanych nieczystości na sąsiednie działki przez okolicznych mieszkańców.
Niedoszli nabywcy są zszokowani tym co widzą ( a zwłaszcza czują), a prawda jest taka, że gmina która we wszystkich mediach chwali się ekologią pozwala na takie zachowania.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-12-19 10:04:43
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca świadczący usługi wywożenia nieczystości ciekłych z bezodpływowych zbiorników ma obowiązek składania cyklicznych sprawozdań z danymi osób, które korzystały z tych usług wraz z ilością odebranych nieczystości. Prosimy o doprecyzowanie dokładnie o który teren chodzi. W powyższej sprawie proszę kontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Zagnańsku pod nr tel. 41 300 13 22 wew. 15 lub 33.
 
Pytanie zadane dnia 2016-11-24 20:53:03, przez Jolanta Wdowczyk
Witam, chciałabym się dowiedzieć, czy w  niedalekiej przyszłości jest szansa, aby w Zagnańsku (niemałej gminie) powstał basen. Hala jest ok, kort tenisowy tylko dla niektórych, a nasze dzieci i wnuki muszą jeździć do Kielc? Proszę o informacje.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-11-25 07:20:18
Na terenie Gminy Zagnańsk w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego POLANIKA oddane zostały do użytku dwa baseny, jacuzzi oraz dwie sauny infrared działające na podczerwień, dostępne dla gości ośrodka, mieszkańców gminy jak i osób indywidualnych z zewnątrz oraz grup zorganizowanych. Basen rekreacyjny jest o wymiarach 12m x 6m, a rehabilitacyjny 6m x 4m. Głębokość basenów oscyluje od 1,40 m do 1,10 m.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POLANIKA organizuje już między innymi zajęcia Aqua Aerobiku, a w przyszłości planuje pełen grafik zajęć na obiekcie basenowym.
Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu: 41 201 61 76.

Z kortu tenisowego w Zagnańsku mogą korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy zgodnie z przyjętym regulaminem. Kort ma wymiary 17 x 35 metrów, nawierzchnię sztuczną trawiastą. Wyposażony w stolik, dwa krzesełka, na których można pozostawić swoje rzeczy. GOSiR wypożycza rakiety i piłeczki dla dorosłych i dzieci. Dysponuje również wyrzutnią piłek tenisowych. Kort czynny jest od wiosny do jesieni w godzinach otwarcia hali. Posiada sztuczne oświetlenie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu GOSiR: 41 311 31 77.
 
Pytanie zadane dnia 2016-09-12 20:05:12, przez Jarosław Pietrus
Witam
Chciałbym się dowiedzieć na podstawie jakich przepisów została podjęta uchwała przez Radę Gminy dotycząca określenia ram czasowych w przedszkolach za które nie jest pobierana opłata? ( W Samsonowie są to godziny od 8-13)
W myśl zeszłorocznego orzeczenia NSA dla gminy Kielce ( link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/298C3DFA7D) takie praktyki wydają się być niezgodne z obowiązującą ustawą. Prosiłbym o wyjaśnienie tej kwestii.
Pozdrawiam.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-09-13 09:35:33
Rada Gminy Zagnańsk w obowiązującej Uchwale Nr 92/2011 z dnia 28 września 2011 roku nie wyznaczyła ram czasowych w przedszkolach, za które pobierana jest opłata. Określiła w niej jedynie dzienny wymiar bezpłatnych zajęć. Zgodnie § 1 ust. 2 cytowanej uchwały godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określone są w statutach przedszkoli.
 
Pytanie zadane dnia 2016-08-22 13:27:46, przez JAROSŁAW PIETRUS
Witam
Moje pytanie dotyczy godzin funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy. Jako rodzic, którego dziecko dostało się do przedszkola ( Samsonów ) napotkałem dość istotny problem związany z godzinami funkcjonowania placówki. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy NR 88/2009 z dnia 29 października 2009r. Przedszkola łącznie ( nieodpłatnie i odpłatnie ) funkcjonują przez 9 godzin ( od 6:50-do 15:50 w wyżej wymienionej placówce). Dla osób pracujących poza gminą - np. w Kielcach w standardowych godzinach pracy tj. od 8-16 oznacza to realny problem z odbiorem dziecka w ustalonym czasie pracy przedszkola lub konieczność szukania pomocy u ˝osób trzecich˝ w celu odebrania dziecka - a przecież nie każdy może zmienić godziny pracy lub znaleźć kogoś, kto odbierze jego pociechę wcześniej. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwości zmiany ( rozszerzenia ) godzin pracy przedszkoli albo przynajmniej czy możliwe są jakieś konsultacje w środowisku rodziców - być może nie jest to tylko mój odosobniony problem.
Pozdrawiam
Pietrus Jarosław
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-08-24 14:31:59
Przedszkola na terenie Gminy Zagnańsk funkcjonują w różnych godzinach, nie ma bowiem żadnych uregulowań w tej kwestii. Uchwała, którą przywołuje Pan w swoim pytaniu, była podjęta w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. Pragnę nadmienić, że uchwała ta została uchylona Uchwałą Nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk.
Podstawą ustalenia godzin pracy poszczególnych przedszkoli, w każdym roku szkolnym są wnioski rodziców/opiekunów składane na etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. Rodzice/opiekunowie określają w nich deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu. Informacje te są później analizowane i jeżeli nie są to pojedyncze przypadki, Dyrektorzy tak organizują czas pracy przedszkola, aby zapewnić opiekę nad dziećmi dla rodziców pracujących w standardowych godzinach pracy 7:00 -15:00.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że we wniosku do przedszkola deklarowany czas pobytu Pana dziecka został określony 7:30-15:30 w placówce preferowanej i 7:00-16:00 w kolejnej placówce. W przedszkolach, podobnie jak i w szkołach, odbywają się spotkania rodziców z wychowawcami i Dyrektorami, w trakcie których istnieje możliwość poruszania wszelkich kwestii związanych z funkcjonowaniem placówki.
 
Pytanie zadane dnia 2016-08-19 16:57:31, przez Edward Adamiec
A ja naiwnie myślałem że można zwrócić się do Władz samorządowych, a One w imieniu mieszkańców będą uzgadniać takie rozwiązania, aby były zgodne z prawem, ale i zdrowym rozsądkiem.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-08-22 07:50:47
Ma Pan rację. Zawsze staramy się w imieniu mieszkańców Gminy Zagnańsk uzgadniać takie bądź inne rozwiązania ale niestety nie zawsze „zgodnie z prawem” znaczy „zgodnie ze zdrowym rozsądkiem”. Ostatecznie o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa decyduje zarządca drogi, w tym przypadku Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
 
Pytanie zadane dnia 2016-08-15 12:52:24, przez Edward Adamiec
Dziękuję za informację, ale nie zgadzam się z takimi przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które nakazują wybudowanie czterech barierek na jednym moście. A może jest tak, że jest dwóch właścicieli, jeden PZD jest właścicielem i użytkownikiem mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej, a drugi Gmina ciągu pieszego z kładką przez rzekę. Może lepiej i taniej byłoby potraktować obiekt jako most z przejściem dla pieszych i wtedy wystarczyłoby dwie barierki po zewnętrznych stronach mostu ( podobno tak się buduje). Myślę, że potrzebna jest koordynacja między włąścicielami obiektów.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-08-16 06:52:23
Nawiązując do Pana pytania z dnia 15.08.2016 r. uprzejmie informuję, że jedynym właścicielem mostu i kładki w ciągu drogi powiatowej Nr 0303T jest Powiat Kielecki.
O sposobie zabezpieczenia obiektu decyduje zarządca drogi czyli Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
 
Pytanie zadane dnia 2016-07-29 12:08:45, przez Edward Adamiec
Na zebraniu wiejskim 18.09.2015 zgłosiłem problem źle wykonanego poszerzenia mostu w Kaniowie. Gmina skierowała sprawę pismem znak B.0005.8.2015.BH z dnia 05.10.2015 do PZD w Kielcach i na tym sprawa się zakończyła. Według mnie ktoś powinien pilotować realizację wniosków, bo w innym przypadku stają się one postulatami realizowanymi, jak sama nazwa wskazuje ˝ po stu latach˝.
Proszę o poważne traktowanie naszych wniosków !!!!!!!!!!!!
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-08-08 14:22:44
W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 29.07.2016 roku, uprzejmie przedstawiam stanowisko Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w sprawie przebudowy mostu w Kaniowie:
- zastoiska wody na obiekcie mostowym w Kaniowie w ciągu drogi powiatowej nr 0303T zostały usunięte poprzez wykonanie otworów w krawężnikach i wyprowadzenie wody do ścieków skarpowych,
- zdemontowanie barier drogowych jest niemożliwe z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- jezdnia na moście była poszerzona w trakcie remontu mostu z 4m do 5,5m. Biorąc pod uwagę szerokość istniejącej jezdni za i przed mostem jest to szerokość wystarczająca i zgodna z normatywem technicznym na drodze tej klasy.
Jednocześnie w związku z brakiem odpowiedzi od Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach bezpośrednio dla Pana (o które prosiliśmy w naszym piśmie) prześlemy wersję papierową odpowiedzi na Pana adres.
 
Pytanie zadane dnia 2016-06-27 23:27:56, przez Marek a
Witam
Czy gmina Zagnańsk planuje pozyskania środków na dofinansowanie zakupu odnawialnych źródeł energii tak jak zrobiła to gm.Uniejów dla prywatnych gospodarstw (http://uniejow.pl/aktualnosci/odnawialne-zrodla-energii-dofinansowanie-dla-mieszkancow-2.html).Czy były prowadzone jakiekolwiek badania w zakresie zainteresowania tego typu inwestycji w zieloną energię wśród osób indywidualnych na terenie gminy Zagnańsk.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-06-29 09:31:38
Gmina Zagnańsk od 2010 roku uczestniczy i realizuje projekty dotyczące wykorzystania i promocji odnawialnych źródeł energii jako czystej, zielonej energii. Gmina poprzez swoje działanie oraz dobre praktyki chce pokazać, że inwestowanie w zieloną energię jest opłacalne dla każdego. Jedną z tego typu inwestycji twardych wykonanych w ostatnich latach jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wykonaniem pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych w Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie. Jednocześnie podejmujemy działania miękkie promocyjne i informacyjne o zielonych technologiach oraz o możliwości ich finansowania. Odbywa się to na spotkaniach, zebraniach sołeckich oraz poprzez publikacje w Gazecie Zagnańskiej i na stronach internetowych gminy. Wiedza i informacja jaką uzyskaliśmy z tych spotkań wskazuje na zainteresowanie ze strony mieszkańców możliwościami dofinansowania i zakupu zielonych technologii lecz w tej kwestii nie były zlecane badania. Dotychczasowy model prawny oraz możliwości finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy poprzez środki funduszy zewnętrznych nie były bardzo korzystne dla beneficjentów. W obecnym okresie programowania pojawiają się narzędzia finansowe, które w bardziej czytelny sposób oraz z dużo większym dofinansowaniem pozwalają realizować przedsięwzięcia z zakresu energii odnawialnej. Gmina analizuje sytuację i przygotowując się do aplikacji o środki wykonuje niezbędne dokumentacje. W ostatnim okresie czasu wykonano Program Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest niezbędnym dokumentem aby można składać wnioski o dofinansowanie. Monitorujemy istniejące programy i harmonogram naborów i przygotowujemy się do złożenia wniosku, z którego będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy a dotyczący dofinansowania zakupu paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych. O szczegółach przedmiotowego programu oraz kwotach dofinansowania niebawem poinformujemy na spotkaniach sołeckich oraz napiszemy na naszej stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych sołectw i w Gazecie Zagnańskiej.
 
Pytanie zadane dnia 2016-06-23 23:31:31, przez Marek adamiec
Szanowny Panie Wójcie.
Proszę o udzielenie zadanego przeze mnie pytania w dn 2016-06-15.
Życzę sukcesów.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-06-24 12:00:55
W odpowiedzi na Pana pytanie kiedy zostanie dokończony odcinek drogi gminnej: Siodła-Jaworza-Chrusty, pragnę poinformować iż inwestycja taka wymaga projektu budowlanego i stosownego pozwolenia na budowę, którego gmina w chwili obecnej nie posiada. W majowym numerze Gazety Zagnańskiej na str. 4 ukazał się artykuł pt. „Zanim powstanie droga”, w którym dokładnie została przedstawiona wieloetapowa procedura budowy dróg. W tekście tym znalazła się również informacja (w postaci tabeli) o tym, iż Gmina Zagnańsk posiada 7 projektów budowlanych, których łączny koszt wyniósł 388.081,85 zł. Obecnie te zaprojektowane drogi są priorytetowe i cały czas podejmowane są działania w celu pozyskania środków finansowych na ich realizację.

Odnośnie budowy drogi i chodnika w sołectwie Chrusty pragnę przypomnieć moją odpowiedź, w której już informowałem: że w roku 2014 wykonany został I etap przebudowy dróg w sołectwie Chrusty. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 w Chrustach” zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Gminy Zagnańsk i w ramach tego zadania została poszerzona i wyremontowana jezdnia, wybudowane zatoki autobusowe oraz został wybudowany chodnik. Ponadto zakres obejmował również przebudowę zjazdów na posesje oraz wykonane zostały barierki zabezpieczające ruch pieszych w tym również i dzieci idących do szkoły. Realizacja całego zadania kosztowała blisko 900 tys. zł z czego wkład finansowy naszej gminy wyniósł 350 tys. zł. Kolejna droga na trasie do Szkoły Podstawowej Nr 1 jest drogą powiatową i za bezpieczeństwo oraz organizację ruchu na tym odcinku drogi odpowiada zarządca czyli Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Realizacja ciągu pieszego będzie możliwa na takich samych zasadach jak w przypadku I etapu na drodze wojewódzkiej tj. współfinansowania przez gminę, pod warunkiem zabezpieczenia przez Radę Powiatu Kieleckiego i PZD w Kielcach środków finansowych na realizację tego odcinka. Gmina wielokrotnie deklarowała współpracę w tym zakresie i zgłaszała konieczność poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku zarówno do Powiatowego Zarządu Dróg jak i do radnych powiatowych z terenu naszej gminy, którymi są: Mirosław Gębski, Robert Kaszuba i Zbigniew Zagdański.

Odnośnie budowy drogi do „Polaniki” i całego Kompleksu Świętokrzyska POLANA oraz Osiedla Chrusty pragnę poinformować, iż w imieniu Gminy Zagnańsk podpisałem w dniu 30 lipca 2013 r. umowę na zaprojektowanie drogi za kwotę: 30.442,50 zł oraz informuję, iż Decyzją Starosty Kieleckiego Nr 2/2015 uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, które jest prawomocne, a koszty odszkodowań za przejęty grunt wyniosą 651.786,53 zł. To od decyzji Rady Gminy Zagnańsk zależy, w którym roku ta inwestycja znajdzie się w budżecie gminy do realizacji. Radni przed podjęciem uchwały, zawsze analizują możliwości finansowe gminy oraz czy teren przy danej drodze jest już zabudowany, zamieszkały i czy posiada inną niezbędną infrastrukturę.

Odnośnie udziału i wkładu P. radnego Artura Kudzi, informuję iż Przewodniczący Rady Gminy Zagnańsk w sprawie skarg, pytań i wniosków przyjmuje w środy w godzinach: od 16:00 do 17:00 pok. nr 2, Urząd Gminy w Zagnańsku ul. Spacerowa 8.
 

[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
Zamknij pasek info24
Info24
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego     |     Starostwo Powiatowe w Kielcach     |     Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach     |     Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego     |     Wrota Świętokrzyskie     |     LGD Dorzecze Bobrzy     |     Związek Powiatów Polskich     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
RIIJST
 
Gazeta Zagnańska
 
Wirtualny spacer SIPWŚ
 
GEO-SYSTEM
 
Audiospacery
 • Stowarzyszenie Razem Dla Wszystkich
 • Zagnańsk biega - AKS
 • Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe
 • Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej
 • Stowarzyszenie Braterskie Serca
 • W Krainie Tetrapoda
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie
 • EUROPOMOST
 • Mak+
 • ZIT KOF
 • Zapytaj o Fundusze Europejskie
 • NFOŚiGW
 • WFOŚiGW
 • PGNIG
 • Zintegrowany Informator Pacjenta
 • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Kącik Przedsiębiorcy
Statystyki

Mapa z Współrzędnymi Geograficznymi

50°58'41.0"N

20°39'42.4"E

Kontakt

Urząd Gminy w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

tel.: 41 300 13 22
e-mail: sekretariat@zagnansk.pl

NIP: 959-09-25-932
REGON: 000551941


 

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij