Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span>
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zespół interdyscyplinarny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Gmina - ZAGNAŃSK - Gminny Portal Internetowy.

 

Pobierz PDF

Zespół interdyscyplinarny

 

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), wskazuje że osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej, wszechstronnej pomocy oraz skutecznej interwencji, a ogół czynności podejmowanych i realizowanych w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą realizowany jest przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Gmina ma  obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności  w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zarządzeniem Nr 13/2011 z dnia 17 lutego  2011r., Wójt Gminy Zagnańsk powołał Zespół Interdyscyplinarny, w składzie:

 • Elżbieta Korus  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku, 
  Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku;
 • Agata Sykulska specjalista pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, członek 
  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku;
 • Marlena Wiśniewska pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku;
 • Wiesława Łoboda  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • sierż.Paweł Ściegienny dzielnicowy Posterunek Policji w Zagnańsku,
 • Jadwiga Dziedzic pedagog Zespół Szkoły Podstawowej  Nr 2, Przedszkola. i Gimnazjum w Zagnańsku
 • Marta Polak pedagog Zespół  Szkoły Podstawowej , Przedszkola. i Gimnazjum  w Samsonowie,
 • Jacek Staniec pedagog Zespół  Szkoły Podstawowej   i Gimnazjum  w Kajetanowie,
 • Alicja Mortas pedagog Zespół  Szkoły Podstawowej  , Przedszkola. i Gimnazjum  w Tumlinie,
 • Alicja Kondrak pielęgniarka środowiskowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasza  Przychodnia” w Samsonowie,
 • Krystyna Zagdańska pielęgniarka środowiskowa Samorządowy Zespól Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku,
 • Bożena Szrajer –Błońska zawodowy kurator rodzinny Kuratorski Zespół Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sąd Rejonowy w Kielcach;
 • Małgorzata Sołtysiak zawodowy kurator rodzinny Kuratorski Zespół Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sąd Rejonowy w Kielcach.
Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego wybrano Przewodniczącego Zespołu została nim:  Agata Sykulska specjalista pracy socjalnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku;
W dniu 27 stycznia 2012 roku Zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 27 stycznia 2012 roku  ze składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego odwołany został:
 • Jacek Staniec pedagog z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie,

Zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 27 stycznia 2012 roku uzupełniony został skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego o niżej wymienione osoby:

 • Małgorzata Janik  pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • asp.Piotr Bazak  dzielnicowy Posterunek Policji w Zagnańsku,
 • Magdalena Wyrzykowska  pedagog Zespół  Szkoły Podstawowej   i Gimnazjum  w Kajetanowie,
 • Bożena Zagdan  pielęgniarka środowiskowa Samorządowy Zespół Ośrodków  Zdrowia  w Zagnańsku,

Ustawodawca, w celu prowadzenia skutecznej interwencji zgodnie z przepisami prawa i mając na uwadze konieczność zapewniania bezpieczeństwa (ochrony) ofiarom przemocy, zakłada ścisłą współpracę pomiędzy pracownikami wskazanych powyżej instytucji.

Podstawą podejmowanej interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą jest, tzw. Procedura  „Niebieskie Karty”. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i  realizowanych przez przedstawicieli:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty
 • ochrony zdrowia
-  w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 Przedstawiciele wymienionych podmiotów, realizują procedurę "Niebieskie Karty"  w oparciu o zasadę współpracy. W tym celu przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych przez przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Formularz ten przekazuje się w terminie 7 dni od daty jego wypełnienia do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego  na adres:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Zagnańsku

ul. Spacerowa 8a; 26-050 Zagnańsk

tel. 41 31-13-135

W sposób szczególny procedurę „Niebieskie Karty” reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 28 września 2011 r., i to jego przepisy stanowią podstawę opracowanych procedur.


Dokumenty do pobrania:


Najbliższe Wydarzenia
Zobacz wszystkie
Zamknij pasek info24
Info24
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego     |     Starostwo Powiatowe w Kielcach     |     Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach     |     Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego     |     Wrota Świętokrzyskie     |     LGD Dorzecze Bobrzy     |     Związek Powiatów Polskich     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
RIIJST
 
Gazeta Zagnańska
 
Wirtualny spacer SIPWŚ
 
GEO-SYSTEM
 
Audiospacery
 • Stowarzyszenie Razem Dla Wszystkich
 • Zagnańsk biega - AKS
 • Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe
 • Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej
 • Stowarzyszenie Braterskie Serca
 • W Krainie Tetrapoda
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie
 • EUROPOMOST
 • Mak+
 • ZIT KOF
 • Zapytaj o Fundusze Europejskie
 • NFOŚiGW
 • WFOŚiGW
 • PGNIG
 • Zintegrowany Informator Pacjenta
 • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Kącik Przedsiębiorcy
Statystyki

Mapa z Współrzędnymi Geograficznymi

50°58'41.0"N

20°39'42.4"E

Kontakt

Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

tel.: 41 300 13 22
e-mail: sekretariat@zagnansk.pl

NIP: 959-16-71-296
REGON: 291010866

Kod terytorialny: 2604192


 

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij